Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Transfer Tehnologic
Activităţi de transfer tehnologic

 

1. Consultanţă

-        Consultanţă la parteneri în achiziţia de produse şi servicii specifice domeniului;

-        Asistenţă metodologică aferentă proiectelor de transfer tehnologic;

-        Consultanţă privind organizarea firmelor inovative şi a afacerilor în domeniul CDI;

-        Consultanţă privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală;

-        Activităţi de demonstrare tehnologică.

 

2. Dezvoltare de proiecte de transfer tehnologic în domeniile: 

-        Tehnologia informatiei;

-        Inginerie şi consultanţă tehnică legată de acestea;

-        Testare si analize tehnice.

 

3. Organizarea de cursuri pentru studenţii din cadrul UAB şi de training-uri cu personalul CTT şi al partenerilor în domeniul specific al operaţiunilor de transfer tehnologic


4. Activităţi suport, de susţinere şi promovare a activităţilor şi rezultatelor din cadrul proiectelor de transfer tehnologic proprii şi ale partenerilor (marketing, publicitate, editare articole, propuneri legislative, identificare de surse de finanţare, management, ş.a.).

 

 

      Contracte încheiate cu terţi

 

 • Oameni inteligenţi pentru oraşe inteligente! - Adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii şi ingineriei mediului la cerinţele secolului 21, cod contract POSDRU/156/1.2/G/137166.
 • Sistem inteligent bazat pe învăţare automată şi vedere artificială pentru optimizarea fluxului de fabricaţie a porţelanului (SIVAP), cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0333, contract de finantare: 50 BG/2016.
 • Modele computaţionale pentru reproducerea culorilor în produse ceramice, cod contract: UEFISCDI/ PN-III-P2-2.1-PED-2016-1835.
 • Innovation in Intelligent Management of Heritage Building, cod contract: TD 1406, COST.
 • Contract Continental Toulouse - Divizia IBS Research Goup & IBS Continental Automotive Romania, contract nr.739_17.10.2016.
 • Contract de Cercetare - Dezvoltare şi Consultanţă (nr. Benef 376/28.06.2017) cu Miele Tehnica Brasov, contract nr. 527_28.06.2017.
 • Contract de Cercetare Dezvoltare şi Consultanţă MIELE TEHNICA 378 / perioada 2016 - 2021, contract nr. 378.
 • Contractul de Cercetare - Dezvoltare şi Consultanţă nr. 102 /22.03.2018 CONTINENTAL  AUTOMOTIVE & RESEARCH CENTER CONTINENTAL TOULOUSE / Act Adiţional 1  (DFMEA Design and FMEDA- element diagnose analyze) NISSAN - BCM (Body control module C1_HS_run1) -  2018, 2019, 2020".
 • Contractul de Cercetare - Dezvoltare şi Consultanţă nr. 185 /25.03.2016 CONTINENTAL  AUTOMOTIVE & RESEARCH CENTER CONTINENTAL TOULOUSE / Act Adiţional 1 + Act Adiţional Nr. 2 + Act Adiţional 3 + Act Aditional Nr. 4 (FMEDA-failure mode and element diagnose analyze) RENAULT - BCM (Body control module C1_A _) -  2016, 2017, 2018.
 • Optimizarea tehnologiilor de execuţie privind reabilitarea clădirilor de patrimoniu afectate de umiditate -OTERP, cod contract: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0302 - 124BG/1.10.2016.
 • Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a materialelor din deşeuri de echipamente informatice şi de telecomunicaţii, cod contract: PCCDI - 01-03-2018.
 • Măsurători experimentale pentru evaluarea nivelului radiaţiilor de câmp electromagnetic în locaţiile indicate şi interpretarea lor, contract nr. 187/20.10.2017.
 • Măsurări electrice, electronice, fluidice şi elaborarea auditului electroenergetic pentru punctele de lucru din Sibiu şi Buziaş ale companiei SC SIMEA SRL SIBIU, contract nr. 928/21.09.2015.
 • Studiu de coexistenţă electromagnetică pentru avizare PUG cu Primăria din Ocna Mureş, contract nr. 983/23.11.2015.
 • Consolidare Mănăstirea Tetu, contract nr. 7/29.09.2017
 • Construire Monumentul Eroilor Localităţii Miercurea Sibiului, contract nr. 4/08.05.2017
 • Construire sală de sport, com. Gârbova, jud.Alba, contract nr. 4/08.05.2017
 • Reabilitare Modernizare Grădiniţa din Galtiu, com. Sântimbru, jud.Alba, contract nr. 5/6.10.2017
 • Sală evenimente Hotel Mariss, Alba Iulia, contract nr. 3/01.07.2016
 • Modernizare şi extindere Casa de Cultură a oraşului Miercurea Sibiului, contract nr. 1/18.01.2016
 • Contract nr. 6646/23.01.2013 - Raport de mediu necesar etapei de definitivare a documentului Plan Urbanistic General si amenajarea teritoriului administrativ al Municipiul Alba Iulia - Reactualizare
 • Contract nr. 740/19.11.2014 - Servicii de cercetare în domeniul protecţiei mediului pentru întocmirea documentaţiilor de autorizare a fermei de tineret bovin de la Pianu,
 • Contract nr. 5611/29.04.2014 - Servicii de analize de laborator cu SC Apulum SA Alba Iulia).
 • Proiect CNCSIS A- Impactul poluării cu metale grele asupra zonelor agricole din Bazinul Văii Ampoiului şi soluţii de reabilitare a zonelor poluate, Contract: 33789. din 23.07.2002;
 • Proiect CNCSIS A-Cercetări privind stabilirea gradului de contaminare cu metale grele a mărfurilor agroalimentare din zona Zlatna şi posibilităţi de atenuare a efectelor negative, Contract: 40214 / 4.XI. 2003;
 • Proiect AUF - Methodes electrochimiques de controle et destruction des polluant organiques et inorganiques", Contract: 1391/12.XI. 2003;
 • CEEX 2006 „Cercetări privind dezvoltarea agriculturii durabile şi transferul rezultatelor către producatorii agricoli", Contract 2729/113 din 20.07.2007;
 • CEEX 2006 "Promovarea tehnologiilor agricole performante in acord cu politica UE de dezvoltare rurala", Contract: 418/17.04.2006;
 • BENA-Integration and using of the research results by application of the Aquis comunitaire in order to improve life quality and security", Contract 59/01.04.2007;
 • CNCSIS - Cercetări privind crearea si dezvoltarea de noi filiere economice in munţii Apuseni-jud. Alba din perspectiva dezvoltării regionale- COD 1277, nr. contract. 40214/4XI.2003;
 • CONTRACT CU AGENT ECONOMIC- Universal Spray service SRL Cluj Napoca, Lucrari de cercetare privind realizarea unui sistem expert pentru activitatea de marketing a societatii Universal Spray service SRL Cluj Napoca - 572/21.02.2005;
 • BENA, Honey Qualities Control In Transylvania, contract 24/7.04.2009;
 • BENA, Parameter controls quality and enzymatic activity of grain mill products REGION IN TRANSYLVANIA, Contract 44/201.