Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Transfer Tehnologic
Structura organizatorică

 

 
 

 

 
 

Director Centrul pentru  Transfer Tehnologic


Lect. univ. dr. Muntean Maria
  Experţi:
   
 

Nume şi prenume

Loc muncă

Profesia

Funcţia/titlu

Atribuţii

Bîrluţiu Adriana

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Licenţiat în Matematică-Informatică   

Conferenţiar universitar   

Consultant şi trainer în tematica: inteligenţa artificială, analize de big data.

Ceuca Ioan Emilian

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Inginer

Conferenţiar universitar

Expert proiectare circuite electronice, expert industria automotive; Consultant şi trainer în domeniul Inginerie, testare şi analize tehnice

Ciortea Elisabeta Mihaela

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Inginer

Lector universitar

Expert tehnic, Autorizaţia nr. 26/18.05.2010;

Consultant şi trainer în domeniul Inginerie, testare şi analize tehnice

Corcheş Mihai Teopent

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului

Inginer Diplomat

Lector universitar

Expert de mediu atestat de către Ministerul Mediului pentru întocmirea de studii de impact asupra mediului, bilanţuri de mediu şi rapoarte de mediu; Consultant şi trainer în domeniul Inginerie, testare şi analize tehnice

Dimen Levente

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului

Licenţiat în Geografie-Ştiinţa Mediului

Profesor universitar

Consultant şi trainer în domeniul Inginerie, testare şi analize tehnice

Kadar Manuella   

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Inginer  

Conferenţiar universitar

Expert management de proiect; Trainer IT; Expert dezvoltare software; Traducător autorizat;

Consultant şi trainer în domeniul Tehnologia informaţiei

Muntean Maria-Viorela

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Licenţiat în Informatică    

Lector universitar   

Consultant şi trainer în domeniul Tehnologia informaţiei; Expert dezvoltare software; Expert culegere şi prelucrare date (inclusiv analize de big data şi data mining);

Popa Dorin Victor    

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului

Inginer     

Conferenţiar universitar     

Autorizaţie Responsabil Tehnic Execuţie - urmărirea în execuţie a lucrărilor din partea firmei care execută lucrările, Nr.00001789/10.042017 pentru domeniul Construcţii Civile, Industriale şi Agrozootehnice, Inspectoratul de Stat în Construcţii;

Autorizaţie Diriginte de şantier - urmărirea în execuţie a lucrărilor din partea beneficiarului, Nr.00018425/13.10.2010 -  pentru domeniul Construcţii Civile, Industriale, Agricole şi Miniere de Suprafaţă - categorie de importanta B, Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice de arhitectură sau cultură-consolidări.

Nr.00024445/28.10.2011 -  pentru domeniul Consolidare şi restaurare monumente istorice, Inspectoratul de Stat în Construcţii

Popa Maria

Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing

Inginer

Profesor universitar / Decan

Consultant şi trainer în domeniul Inginerie, testare şi analize tehnice

Rîşteiu Mircea

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Inginer

Conferenţiar universitar

Consultant şi trainer în domeniul Inginerie, testare şi analize tehnice

Rotar Corina

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Licenţiat în Informatică     

Conferenţiar universitar/ Decan     

Consultant şi trainer în domeniul Tehnologia informaţiei; Expert dezvoltare software; Expert culegere şi prelucrare date (inclusiv analize de big data)     

Socol Adela

Departamentul de Finanţe-Contabilitate

Economist

Profesor universitar/ Reprezentant legal şi ordonator de credite

Expert evaluare internă şi monitorizare, urmărire indicatori

Tamaş Szora Attila

Departamentul de Finanţe-Contabilitate

Diplomă de Licenţă în Finanţe-Contabilitate

Conferenţiar universitar/ Preşedinte Senat UAB

Consultanţă finanţare: identificare şi gestionare surse de finanţare, asistenţă contractare, asistenţa evidenţă contabilă şi financiară

Tulbure Adrian Alexandru    

Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică

Inginer  

Profesor universitar     

Auditor energetic/ expert eficienţă energetică 

ANRE aut. nr.352/2012;

Consultant şi trainer în domeniul Inginerie, testare şi analize tehnice

Varvara Simona Camelia

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului

Licenţiat în Chimie şi Fizică

Conferenţiar universitar

Expert în domeniile electrochimie si mediu; Furnizarea de servicii de  cercetare aplicativă şi dezvoltare pentru mediul economic;

Consultant şi trainer în domeniul Inginerie, testare şi analize tehnice
  Organigrama funcţiilor din cadrul Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică şi a Centrului pentru Transfer Tehnologic