Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Transfer Tehnologic
Domenii de activitate

 

Sectoare, domenii, grupuri ţintă:

 

SECTOR

DOMENIU

Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor

Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, spaţiu de securitate

Energie şi management de mediu

Energie, mediu şi schimbări climatice

 

Ministerul Cercetării şi Inovării a emis Ordinul (Nr. 366/13.06.2019) privind autorizarea provizorie pentru entitatea de inovare şi transfer tehnologic "Centrul penru Transfer Tehnologic" în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ca centru de transfer tehnologic pe domeniile: tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, spaţiu de securitate, energie, mediu şi schimbări climatice. Universitatea a primit din partea Ministerului Cercetării şi Inovării certificatul (nr. 95/2019) de  autorizare provizorie pentru o perioadă de 12 luni de la data semnării Ordinului emis de Minister.

Certificatul de autorizare


Ordinul de ministru