Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Transfer Tehnologic
Anunţuri

 

Organizare curs postuniversitar

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia prezintă oferta de preţ pentru un curs postuniversitar, pentru una din ocupaţiile: inspector protecţia mediului, responsabil de mediu, analist de mediu, monitor mediul înconjurător.

 

Conform Ordinului nr. 4.750 din 12 august 2019, emis de Ministerul Educaţiei Naţionale, durata unui program postuniversitar, care vizează dobândirea competenţelor aferente unui întreg standard ocupaţional pentru educaţie şi formare de nivel 6 - Cadrul naţional al calificărilor, nu poate fi mai mică de 15 (cincisprezece) credite de studii transferabile, respectiv 180 (o sută optzeci) de ore didactice.

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia va pune la dispoziţie spaţiile necesare desfăşurării activităţilor, suportul de curs în format electronic şi tipărit, şi va asigura lectorii/experţii care vor gestiona activitatea. Astfel, bugetul necesar include următoarele:

- 50 lei/persoană pentru cheltuieli materiale (suport de curs tipărit, mape, pixuri, etc.);

- 31,474 lei tarif orar brut pentru lectori/experţi, respectiv 5665 lei (31.474x180) /20=283 lei/persoană;

Total cheltuieli directe pe persoană: 50 + 283=333 lei

- 15% cheltuieli de regie,  adică 1000 lei.

 

Pe baza celor de mai sus, pentru un curs de 180 de ore cu un număr de 20 de participanţi (numărul minim de participanţi pentru a organiza un curs postuniversitar), bugetul total necesar este de 7.700 lei.